BEVEZETÉS A HAVI ALTCOIN VÁLASZTÁS METODOLÓGIÁJÁBA

Minden hónapban elemezzük a kriptovaluta piacot a következő sikeres kriptovaluta projekt érdekében. Vizsgálatunk során legalább tíz különböző kriptovaluta projektet nézünk át, amelyeket jól pozicionáltnak tartunk a rövid és közép-hosszú távú teljesítmény szempontjából, és kiválasztjuk a legjobb jelöltet a metodológiánk alapján (lásd lentebb).

A hónap során a döntőbe jutó projekt lesz a Havi Altcoin Választásunk, és fizető előfizetőinket discordon értesítjük, és tagi hozzáférésük van az elemzéshez. CSATLAKOZÁS: https://whop.com/smart-money-hungary

ÁTTEKINTÉS A METODOLÓGIÁNKRÓL

A havi Altcoin szekció folyamata azzal kezdődik, hogy elemezzük a kriptovaluta piac sokszínű szektorait és niche piacait, és összpontosítunk a magas növekedésű piaci szektorokra. Figyelembe vesszük a népszerű és feltörekvő kripto narratívákat is, különösen akkor, ha ezek kapcsolódnak a kutatott szektorhoz.

Egy magas növekedésű szektoron belül aztán megvizsgáljuk a szektoron belüli potenciális jelölteket, hogy meghatározzuk a legnagyobb hosszú távú növekedési potenciállal rendelkező projekt(ek)et az adott piaci szektor számára.

Ezután rátérünk a rövidebb távú tényezők és indikátorok vizsgálatára, mint például:

 • Ipari lendület és piaci trendek
 • Közelgő technológiai fejlesztések vagy javítások
 • Közelgő partnerségek és/vagy indulások
 • Közelgő tőzsdei listázás(ok), valamint a jelenlegi likviditás

A kiválasztott legjobb jelöltek közül csak néhány marad a rövidlistán. A maradék néhány projektet pontozzuk a kriptovaluta projektek értékelésére szolgáló keretrendszerünk alapján (lásd lentebb), amíg le nem szűkítjük a sikeres jelölteket a legjobb háromra.

A legmagasabb pontszámot elérő projekt lesz a hónap Altcoin Választása.

A METODOLÓGIA

KERETRENDSZER A KRIPTO PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉRE

Egy szabványosított metodológia és megközelítés alkalmazása kulcsfontosságú a jövőbeli sikerrel rendelkező kriptovaluta projektek azonosításához.

E metodológia részeként a projekteket hét kulcstényező alapján értékeljük:

 1. Felhasznált technológia
 2. Ökoszisztéma fejlesztése
 3. Vezetői csapat és fő fejlesztők
 4. Ütemterv előrehaladása
 5. Token gazdaságtan
 6. Token teljesítmény
 7. HASZNÁLATI ESET & PIACI LEHETŐSÉG

Meghatározzuk a tömeges vagy világméretű elfogadás lehetőségét és a jövőbeli növekedés piacát. Ebben a szakaszban számos tényezőt és kérdést vetünk fel.

 • Mi a fő használati eset és a bevezetés kihívásai?
 • Verseny, piaci kereslet növekedési potenciál (belföldi/nemzetközi)?
 • Az iparág vezetője a projekt ? (vagy a piaci vezetők között van)?
 • Mi a projekt versenyelőnye(i)?
 • Piaci verseny (mind a blokkláncon belül, mind kívül)
 1. FELHASZNÁLT TECHNOLÓGIA

A felhasznált technológia jelentős tényező a projekt hosszú távú sikerének meghatározásában. A technológia értékelésekor értékeljük a technológia funkcionalitását és a versenytárs projektekkel való összehasonlítást. Az értékelés magában foglalja:

 • Fejlesztési tevékenység és fejlesztési ütem (GitHub aktivitás)
 • Technológiai keretrendszer és struktúra (konszenzus mechanizmus és feldolgozási sebesség)
 • A felhasznált technológia piaci relevanciája
 1. ÖKOSZISZTÉMA FEJLESZTÉSE

A blokklánc ökoszisztémák alapvető tényezők a projekt jelenlegi és jövőbeli potenciális sikerének meghatározásában. Minél nagyobb az ökoszisztéma és a kapcsolat más projektekkel és kezdeményezésekkel, annál nagyobb a siker esélye.

Az ideális projektnek erős fejlesztői és potenciális ügyfélközössége van, valamint bevált partnerségek, amelyek segítenek a növekedés kihasználásában. Megvizsgáljuk a hálózati tranzakciókat is, mint például az aktív címeket, a blokklánc tranzakciókat és a meglévő dAppok számát.

Néhány, általunk vizsgált tényező, de nem kizárólag:

 • Kormányzás
 • Közösségi média követők
 • Hálózati elemzés (blokklánc tranzakciók)
 • Közösség mérete és a közösségi elkötelezettség minősége
 1. VEZETŐI CSAPAT & FŐ FEJLESZTŐK

A fő csapatnál figyelembe vesszük a vezetői menedzsment csapatot és a projektben dolgozó fő fejlesztőket. A csapat kompetenciáját és képességét az őket igazoló dokumentumok és a korábbi, kapcsolódó projektekben elért sikerek elemzése alapján határozzuk meg.

A figyelembe vett tényezők között szerepelnek, de nem kizárólag:

 • Vezetői csapat hitelessége
 • Fő fejlesztői csapat hitelessége
 • A csapat teljes mérete és egyensúlya
 • A vezető személyzet változásai és a potenciális kockázatok
 1. ÜTEMTERV ELŐREHALADÁSA

A csapat képessége a fejlesztési célok meghatározására és elérésére kulcsfontosságú a projekt jövőbeli sikeréhez. A sikeres útiterv-célok elérése fontos mutató a csapat jelenlegi és jövőbeli ígéreteinek teljesítésében.

A mérföldkövek időben történő teljesítése és az ütemezéshez való ragaszkodás kritikus mutatója a csapat elkötelezettségének és képességének.

Az értékelés magában foglalja, de nem kizárólag:

 • Az ütemterv elemzése
 • Mérföldkövek teljesítése
 • Projekt bejelentések
 • A csapat kommunikációja a jelenlegi és jövőbeli mérdöldkövekkel kapcsolatban.
 • Jövőbeli mérföldkövek és azok elérésének valószínűsége
 1. TOKEN GAZDASÁGTAN

A token gazdaságtan vizsgálata a projekt piaci tőkeértékének összehasonlító elemzésével kezdődik más projektekhez képest. Az elemzés magában foglalja a token szerepének, a kereslet potenciális hajtóerejének és más tényezőknek az értékelését, amelyek idővel értéknövekedést eredményezhetnek. A token gazdaságtan értékelése elsősorban olyan változókat foglal magában, mint:

 • a projekt piaci tőkeértéke
 • a token szerepe és a kereslet potenciálja
 • érték hajtóerői
 • releváns hírek
 • ösztönző mechanizmusok
 1. TOKEN TELJESÍTMÉNY

Itt figyelembe vesszük az alapul szolgáló eszközzel kapcsolatos áringadozási kockázatokat. A token teljesítményét kissé alacsonyabban súlyozzuk, mint a többi alapvető tényezőt, mivel az ármozgás, a forgalom és a likviditás természete átmenetibb és dinamikusabb.

Megvizsgáljuk a tokenek ár és volumen-teljesítmény trendjeit az összes piac kontextusában, valamint az egyes projekt dinamikájában. Fontos megjegyezni, hogy bár a volatilitás kockázatot tükröz, nem feltétlenül pontos mutatója a projekt életképességének vagy a token hosszú távú értékének. Likviditási kockázatok az alapul szolgáló eszközzel kapcsolatban. Az ideális projektnek olyan eszköze van, amelynek hosszú, közép és rövid távú ármozgása pozitív, valamint erős, állandó forgalma van a fő tőzsdéken, alacsony sebezhetőséggel az áringadozásokkal szemben.

Az értékelés magában foglalja, de nem kizárólag:

 • kereskedési adatok elemzése
 • releváns hírek
 • token gazdaságtan
 • közösségi média
 • érték modellezés

A fent említett tényezőket mind egyedileg, mind a projekt egészében vizsgáljuk. Minden tényezőt egyedileg pontozunk és súlyozunk, hogy számszerű pontszámot kapjunk minden projekthez. A számszerű pontszámhoz egy adott osztályzatot rendelünk, és a legmagasabb osztályzatú projektet választjuk ki. A tagok számára teljes jelentést készítünk.

A HAVI ALTCOIN VÁLASZTÁSUNK

A havi Altcoin Választásunkat a havi Altcoin pick-ben (Market Maker Tagság) tesszük közzé, amelyet a tagjaink számára készítünk. A jelentésben részletesen bemutatjuk a kiválasztott projektet, és bemutatjuk a projektet értékelő keretrendszerünk alapján.

A hónap Altcoin Pick-je a tagjaink rendelkezésére bocsátja a projekt átfogó elemzését az értékelési módszertanunk alapján (lásd fentebb), valamint az értékelésből levont végső következtetést.

Fontos megjegyezni, hogy kutatóként egy kripto projekt hosszú távú értékének és a kapcsolódó kockázatoknak az értékelésére összpontosítunk. Felhívjuk figyelmedetet, hogy nem egy rövidtávú buy/sell útmutató.

Ez csak a mi véleményünk, és a projekt, a projektcsapat tagjai, valamint harmadik fél webhelyei által nyilvánosan elérhetővé tett információkra, valamint saját kutatásainkra támaszkodunk.

Az értékelő jelentés részletei közé tartozik a projekt összefoglalója, a projekt bemutatása, bemutatása és a projekt hét kulcsfontosságú alapelemének elemzése, amelyet a súlyozott értékelésünkből származó osztályzat és végső ítélet zár le.

Altcoin választásaink szabványosított módszertant és megközelítést használnak a blokklánc-alapú projektek értékelésére a kriptoeszközök jelenlegi és valószínűsíthető jövőbeli értékének azonosítására. A jelentés egy kimerítő kutatási és elemzési folyamat eredménye, amely hét alapvető tényezőn alapul.

E hét projekt alaptényező súlyozott osztályozása alapján egy betűjeles osztályzatot rendelünk a projekthez, amely minden egyes jelentést lezár. Bizonyos esetekben, ahol indokolt, a korábbi jelentések frissítésre és újraközlésre kerülnek, ha a körülmények indokolják, hogy ugyanaz a projekt egy hónapnál hosszabb ideig Altcoin pick legyen.

Az alkalmazott módszertan kvantitatív és kvalitatív elemzést egyaránt tartalmaz, hogy az értékelés elvégzésekor a lehető legpontosabb képet kapjuk.

A jelentés magában foglalja:

 • A projekt áttekintése
 • A projekt használati esete és piaci lehetősége
 • A projekt technológiai értékelése
 • A projekt ökoszisztéma fejlesztésének értékelése
 • A projekt vezetői csapatának és fő fejlesztőinek értékelése
 • A projekt útitervének előrehaladásának értékelése
 • A projekt token gazdaságtanának értékelése
 • A projekt token teljesítményének értékelése
 • A projekt összpontszáma és osztályzata

Az általunk elemzett kriptovaluták esetében egy ábécés osztályozási struktúrát használunk, hogy általános osztályzatot adjunk az egyes kriptovalutáknak.

Osztályozási tartomány
Az osztályozás a legmagasabb osztályzattól (A+) a legalacsonyabb osztályzatig (F) terjed.

Az A+ minősítést azok a projektek kapják, amelyekről úgy gondoljuk, hogy minden területen kiemelkedőek, és a hatalmas növekedési potenciál mellett kiváló alapokkal rendelkeznek. A spektrum másik végén az F-et olyan projektek kapják, amelyeket teljes kudarcnak tartunk, és amelyeknek alig van piaci értékük.

Az osztályzatokat egy numerikus pontszám alapján határozzuk meg, amelyet súlyozunk és összegzünk, hogy meghatározzuk a végső numerikus pontszámot, amelyet aztán osztályzattá alakítunk.

Mi ez az osztályzat?
Minden coint vagy tokent, amely B (75%) vagy annál magasabb minősítéssel rendelkezik, befektethetőnek tekintünk.

A besorolást a jelentés közzétételének időpontjában határozzuk meg. A korábbi jelentéseket frissíthetjük és újra közzétehetjük módosított osztályzatokkal, ha a piac ezt indokolja.

A B vagy annál magasabb osztályzatot elérő projekteknek szilárd alapokkal kell rendelkezniük. Ezeket az alapokat az alábbi kategóriák mindegyikében határozzák meg és elemzik: a tokenek gazdaságossága, a tokenek teljesítménye, a felhasznált technológia, a vezetői csapat (és a fejlesztők), valamint a piaci lehetőségek (növekedési potenciál).

Rendszeres frissítések
Mivel az egyes projektek alapjai idővel változhatnak, frissített jelentés készülhet, amely a legfrissebb értékelésünket tükröző, módosított osztályzatot tartalmaz. Ez a betűjeles osztályzat a projekt új értékelésének megfelelően felfelé, lefelé mozdulhat, vagy változatlan maradhat. Bár nem gyakori, hogy egy Altcoint egynél többször ajánlunk, ha a piaci körülmények ezt indokolják, frissített jelentést készítünk a projektről.

A+ (95%)
A projekt sikeres, kiváló rövid és hosszú távú kilátásokkal.
Jellemzően jól megalapozott és kereskedelmileg életképes kripto projekt, szilárd előzményekkel és magas szintű token árstabilitással.

Az A+ pontszámot elérő projektek jellemzően kereskedelmileg sikeres projekt, kivételes alapokkal, virágzó ökoszisztémával és nagymértékű elfogadási támogatással, valamint tokenár-stabilitással.

A tokent nagy támogatói közösség használja, és értéke nagymértékben kötődik a kivételesen erős fundamentumokhoz. A hálózat irányítási modellje teljes mértékben tükrözi a projekt célját. A projekt hosszú távú kilátásai kiválónak tűnnek a fenntartható növekedés és felhasználás bizonyíthatóan kimutatható eredményei alapján.

A (90%)
A projekt korai sikereket ért el, kiváló hosszú távú kilátásokkal.
Kereskedelmi szempontból életképes projekt szilárd alapokkal, pozitív ökoszisztéma-növekedés és széles körű elfogadás, magas szintű tokenár-stabilitással.

A tokent egy támogatói közösség használja, és az értéke túlnyomórészt a hálózat tényleges használatán alapul. A projekt hosszú távú kilátásai nagyon pozitívnak tűnnek a projekt eddigi teljesítménye alapján.

A- (85%)
A projekt kiváló fundamentumokkal és korai szakaszban lévő elfogadottsággal rendelkezik.
A piaci elfogadás jövőbeli kilátásai kiválóak, és az alkalmazott technológia releváns a piac számára. A projekt már a korai szakaszban lévő elfogadás jeleit mutatja. A projektnek erős vezetői csapata, alapvető fejlesztői és a stratégiai célok elérésének története van.

Bár még nem került sor a projekt széles körű elfogadására, a mérföldkövek elérésében már komoly eredményeket ért el. A jövőbeli mérföldkövek elérésével kapcsolatos kockázat alacsony.

Bár a jövőbeni növekedésnek még vannak jelenlévő és enyhítő tényezői, jelenleg a teljes körű bevezetés felé vezető út alacsony kockázatúnak tekinthető.

B+ (80%)
A projekt kiváló alapokkal rendelkezik, de még nem valósult meg teljes mértékben.
A projekt erős technológiai fejlődést, erős vezetői csapatot és az ökoszisztéma növekedését mutatja az összes mérföldkőnek megfelelően. A projekt azonban még nem bizonyította kereskedelmi életképességét vagy széles körű piaci elfogadottságát.

A projektfejlesztés következetesen halad a hálózat javasolt irányítási struktúrája felé, bár a teljes megvalósítás még nem történt meg. A token továbbra is mérsékelten sérülékeny a kedvezőtlen piaci feltételekkel szemben.

Bár a jövőbeli növekedésben még mindig vannak jelenlévő és enyhítő tényezők, jelenleg a teljes körű bevezetés felé vezető út közepes kockázatúnak tekinthető.

B (75%)
A projekt jó alapokkal rendelkezik, de egy kulcsfontosságú területen hiányosságok mutatkoznak.
Az egyik fő előrehaladási mutató (technológiai fejlesztés vagy ökoszisztéma növekedése) jellemzően jól halad az ütemtervnek megfelelően, de a másik elmarad, a közelgő katalizátorok jelzik a pozitív árfolyammozgás lehetőségét. A projekt azonban továbbra is nagyon érzékeny a kedvezőtlen piaci körülményekre, és a token ára mérsékelten volatilis.

B- (70%)
A projekt jó fundamentumokkal rendelkezik, de több kulcsfontosságú területen is hiányosságok mutatkoznak.
Az egyik fő előrehaladási mutató (technológiai fejlesztés vagy ökoszisztéma növekedése) jellemzően jól halad az ütemtervnek megfelelően, de a másik lemaradásban van, nincsenek olyan közelgő közeljövőbeli katalizátorok, amelyek elég erősek ahhoz, hogy pozitív árfolyamtrend lehetőségét jelezzék.

A projekt továbbra is jelentős mértékben érzékeny a kedvezőtlen piaci körülményekre, és a tokenek ára mérsékelten változékony. Ilyen lehet például egy technológiailag jó projekt, amelynek az elfogadására kevés a kilátás a marketingforrások hiánya miatt, VAGY egy népszerű token, amely le van maradva a technológiai fejlesztésben, mert nincs elég fejlesztő vagy projekt az ökoszisztémában.

A token értéke elsősorban a spekuláción és a hálózati tranzakciók közepén alapul. Nagyfokú áringadozásra van lehetőség.

C (65%)
A projekt megrekedtnek tekinthető, és csekély az esélye a továbblépésre.
A projekt az ígéretek és az ütemterv nagy részét teljesítette, ugyanakkor számos fronton jelentős kockázatokkal kell szembenéznie. A projektet fenyegető lehetséges kockázatok közé tartozhatnak a következők: korlátozott vezetői tapasztalat és/vagy az alapvető fejlesztők hiánya, használhatósági problémák, kritikus irányítási problémák, gyenge marketing, illetve a projekt megvalósításához szükséges korlátozott pénzügyi költségvetés.

A token értéke elsősorban spekuláción alapul, és a hálózati tranzakciók alacsonyak. A likviditás alacsony, és nagy áringadozásra van lehetőség.

D (60%)
A projektet kudarcnak tekintik, és kevés esélye van a felépülésre.
A projekt nem teljesíti az ígéreteket, és hiányzik az átláthatóság és a projekt fejlődése vagy előrehaladása. A technológia vagy még fejlesztés alatt áll, vagy még nem bizonyított, és a közösségi támogatottsága korlátozott, vagy egyáltalán nincs. A token ára alacsony likviditási szintet és jelentős áringadozást mutat. A token ára nagyon érzékeny a piaci hangulatra (FUD & FOMO) és a klasszikus pump-and-dump rendszerekre.

Ez a projekt a mögöttes technológia rosszul megvalósított vagy egyszerűen nem létező jeleit mutatja, és egy olyan ökoszisztémát, amely nem működik. A token ára tisztán spekuláción alapul, kevés vagy semmilyen hálózati tranzakcióval. A token ára erősen volatilis és nagyon alacsony likviditással küzd.

F (50%)
A projektet teljes kudarcnak tekintik, és nagyon nagyon kevés esélye van a felépülésre.
A token minden értelemben értéktelen, és 1% alatti esélyt látok a fordulatra, illetve nincs lehetőség a jövőbeli értékmeghatározásra. A kódfejlesztés leállt, a csapat elhagyta a projektet, a közösség pedig minimális vagy nem létezik. A projektet halottnak tekintik, és nincs érzékelhető jövőbeli értéke.

Be kellene fektetned?

Befektetési stílus és megközelítés

Havi Altcoin-válogatásaink leginkább olyan befektetők számára alkalmasak, akik hosszabb távon szeretnék tartani a kripto befektetéseket, ami néhány hónaptól akár több mint egy évig is terjedhet. Bár figyelembe vesszük a rövid távú potenciált (és nyereséget), és arra számítunk, hogy ezek a projektek rövid távon jól fognak teljesíteni, a legnagyobb értéknövekedés várhatóan hosszabb távon következik be.

Az Altcoin-választások a jelenlegi piaci cikluson alapulnak

A kripto területére történő befektetés hosszú távú sikere abban rejlik, hogy tisztában vagyunk az ezen a területen belüli különböző piaci ciklusokkal (amelyek történelmileg körülbelül négy évig tartanak), és tudatában vagyunk azoknak. Havi Altcoin választásunk figyelembe veszi az aktuális piaci ciklust. Egy medvepiac végén a nagyobb kapitalizációjú projektekre összpontosítunk, bikapiacok idején pedig a kisebb kapitalizációjú projektekre, amelyeknél a legnagyobb növekedési potenciál a bikapiac idején jelentkezik.

A kriptoba való befektetés előnyei és hátrányai:

A kriptoba való befektetés jelentős előnyökkel járhat, de bizonyos kockázatokkal és kihívásokkal is jár. Íme néhány a kriptoba való befektetés előnyei és hátrányai közül:

Előnyök:

Magas hozamok lehetősége: A kriptovaluták rendkívül volatilisek, és rövid időn belül jelentős árfolyam hullámzásokat tapasztalhatnak, ami lehetőséget adhat magas hozamokra.

Diverzifikáció: A kriptovaluták olyan alternatív eszközosztályt kínálnak, amely nem kötődik közvetlenül a hagyományos pénzügyi piacokhoz, ami segíthet a befektetési portfólió diverzifikálásában.

Decentralizált: A kriptovaluták kormányoktól és központi hatóságoktól függetlenül működnek, ami ellenállóbbá teheti őket a politikai vagy gazdasági instabilitással szemben. (ez főként kései adoptációnál lesz igaz)

Hátrányok:

Magas volatilitás: A kriptovaluták rövid időn belül jelentős árfolyam ingadozásokat tapasztalhatnak, ami jelentős veszteségeket okozhat a befektetők számára, ha nem tudják kezelni. Ez a volatilitás átlag embernek negatív, a profiknak pedig pénztermelő gépezet.

Biztonsági kockázatok: A kripto tőzsdék és tárcák sebezhetőek a hacker és kibertámadásokkal szemben, ami a pénzeszközök elvesztéséhez vezethet.

Szabályozási bizonytalanság: A kriptovalutákra változó és következetlen szabályozás vonatkozik, ami bizonytalanságot és instabilitást okozhat a piacon.

Korlátozott elfogadottság: A kriptovalutákat még mindig nem fogadják el széles körben fizetőeszközként, ami korlátozza a valutaként való hasznosságukat.

Annak eldöntéséhez, hogy valakinek érdemes-e kriptovalutába fektetnie, figyelembe kell vennie befektetési céljait, kockázattűrő képességét és pénzügyi helyzetét. A kripto befektetéseket hosszú távú befektetésnek kell tekinteni, mivel a rövid távú ingadozások jelentősek lehetnek.

Emellett a befektetőknek saját kutatásokat kell végezniük, és meg kell érteniük a kripto befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Fontos, hogy alapos ismeretekkel rendelkezzenek a kriptok mögött álló technológiáról, a piaci feltételekről és a szabályozási környezetről.

A befektetőknek figyelembe kell venniük a diverzifikációs lehetőségeket is, és nem szabad portfóliójuk jelentős részét egy befektetésekbe tartaniuk. Fontos, hogy jól diverzifikált befektetési portfóliót tartsanak fenn, amely különböző eszközosztályok keverékét tartalmazza, beleértve a részvényeket, kötvényeket és egyéb alternatív befektetéseket.

Összességében a kriptoba való befektetés jelentős potenciális előnyöket kínálhat, de jelentős kockázatokkal és kihívásokkal is jár. A befektetőknek gondosan mérlegelniük kell befektetési céljaikat, kockázattűrő képességüket és pénzügyi helyzetüket, mielőtt befektetési döntéseket hoznának.

Ha szeretnél többet tanulni és megkapni a mai napon közzétett 2023 júliusi altcoin választásunkat, akkor csatlakozz: https://whop.com/smart-money-hungary

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Visszajelzés
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x