Oracles – Link a 78%-át teszi ki.

A legfontosabb tudnivalók:

👉 Önálló technológiaként a blokkláncok nem képesek a hálózatukon kívüli adatokhoz kapcsolódni. Az Oracles olyan digitális entitások, amelyek külső adatokat kapcsolnak a blokklánchálózatokhoz, és ezzel valós felhasználási eseteket tesznek lehetővé.

👉 Az Oracles kategorizálhatók az általuk olvasott adatok típusa vagy az alapján, hogy hová továbbítják az adatokat (pl. láncon belüli, láncon kívüli, láncokon át). A különböző Oracles-ek együttesen lehetővé teszik a bizalom nélküli intelligens szerződések és funkciók létrehozását.

👉 A Chainlink uralja a jelenlegi oracle-piacot, a teljes piaci kapitalizáció 78,5%-át teszi ki. A Chainlink natív tokenjét, a LINK az adatigénylők és a csomópontok üzemeltetői használják csereeszközként, ami a token iránti kereslet nagy részét mozgatja.

👉 A legnagyobb probléma az Oracles-el kapcsolatban az, hogy a rosszindulatú szereplők manipulálhatják az adatokat, ami hibás számításokat okozhat az intelligens szerződésekben, lehetővé téve a hackerek számára az eszközök ellopását.

👉 Összegezve – Az Oracles a blokklánc-infrastruktúra gerincét alkotják, és már most is több billió dollárnyi tranzakciót biztosítanak, és több milliárd adatpontot hidalnak át a láncban. Ezeknek a számoknak tovább kell nőniük, ahogy egyre több iparág használja a blokklánc technológiát, és megbízható adatokra van szükségük.

Az Oracle probléma

A blokklánc-technológia és az intelligens szerződések egyik fő problémája, hogy nem képesek természetes módon kapcsolódni külső adatforrásokhoz. Mivel a világ legtöbb adata a láncon kívül marad, a blokklánc-hálózatoknak nehéz dolguk van a valós alkalmazások létrehozásában. A probléma másik része, hogy a blokkláncoknak képesnek kell lenniük megbízni a láncokon kívüli adatok érvényességében, és tudni kell, hogy azokat nem manipulálták.

Az Oracles enyhítik a problémát azáltal, hogy áthidalják a lánc nélküli és a láncban lévő világok közötti szakadékot. Másképpen fogalmazva, az oracles-ek olyan digitális entitások, amelyek összekötik a blokklánc-hálózatokat a különböző adatforrásokkal. Ezek az adatforrások lehetnek láncon belüli vagy láncon kívüliek, kapcsolódhatnak hagyományos adatbázisokhoz vagy alkalmazásprogramozási interfészekhez (API-k), valamint blokklánc-natív forrásokhoz. Az API-khoz hasonlóan a blokklánc-oracelek is arra szolgálnak, hogy a különböző adatforrások kommunikáljanak egymással. A decentralizált oracle hálózatok (DON-ok) lehetővé teszik a bizalom nélküli okos szerződések végrehajtását az adatok elérhetőségének, érvényességének és a láncon kívüli számításnak a biztosításával.

A decentralizáció jelentősége

A központosított oracles-ek problémákat vetnek fel az adatok pontosságával és a manipulációra való hajlamossággal kapcsolatban, mivel egyetlen sebezhető pont van. A DON-ok ezt a kockázatot több egységre osztják szét. Több csomópontot és adatforrást használnak az adatok érvényességének biztosítása érdekében, és csökkentik annak esélyét, hogy a hibás adatpontok eljussanak az okos szerződésekhez és a végfelhasználókhoz. A központosított oracles-ek gyakran nem jöhetnek szóba az intelligens szerződések esetében, mivel fennáll annak a lehetősége, hogy egyetlen rosszindulatú szereplő rossz adatokat küldhet lefelé. Emellett a központosított oracles-nek alacsonyabb az adatok rendelkezésre állása. Az üzemeltetőjük könnyen kikapcsolhatja őket, vagy megtagadhatja a szolgáltatást az intelligens szerződések számára. Az alacsony korrektségi garanciák és a rossz rendelkezésre állás kombinációja miatt a decentralizált oracles-ek egyértelmű választásnak bizonyulnak az intelligens szerződésekhez.

A decentralizált oracles hálózatok megfelelő működéséhez olyan ösztönző keretrendszert kell kialakítani, amely összehangolja a csomópontok üzemeltetőinek ösztönzőit az adatfogyasztókkal. Az üzemeltetőket jutalmazni kell a pontos adatok szolgáltatásáért, és büntetni a rossz minőségű adatokért. A megfelelő keretrendszer általában két szempontot tartalmaz: a tulajdoníthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Hozzárendelhetőség

Az oracles-nek alá kell írniuk az általuk a hálózatnak szolgáltatott adatokat. Ez egy megváltoztathatatlan rekordot hoz létre a blokkláncon, így harmadik felek könnyen megállapíthatják, hogy mely oracle szolgáltattak jó adatokat, és melyek voltak történelmileg hibásak. Ezért a jövőbeni felhasználók választhatják, hogy csak a magasan értékelt oracle-től kérnek adatokat.

Elszámoltathatóság

A decentralizált oracle hálózatok megkövetelhetik a hálózat résztvevőitől, hogy bizalmi staket helyezzenek az általuk szolgáltatott adatokra. Ha nagyon biztosak abban, hogy az adatok jók, akkor a szolgáltató számára minimális kockázatot jelent, hogy staket tegyen az állításukra. Ha bizonytalanok az adatok pontosságát illetően, akkor kisebb staket tesznek le, és valószínűleg alacsonyabb prioritást élveznek az adatigénylők részéről. Az üzemeltetők emellett jutalomban részesülhetnek a megbízható adatok folyamatos szolgáltatásáért, vagy a pontatlanságok szolgáltatásáért elvehetik stakejeiket. Ez elszámoltathatóságot biztosít az oracle-üzemeltetők számára, és ösztönzi a megfelelő viselkedést.

A hozzárendelhetőségi és elszámoltathatósági struktúrák megvalósítása a legjobban összehangolja az üzemeltetők és az adatfogyasztók érdekeit, és csökkenti a rosszindulatú szereplők jutalmát. A finomra hangolt ösztönzők a hálózati résztvevők növekvő számával együtt minimalizálják a támadási vektorokat, és csökkentik annak esélyét, hogy a rossz adatok eljussanak a végfelhasználókhoz.

Az orákulumok típusai

Ha az oraceleket aszerint vizsgáljuk, hogy milyen adatszolgáltatást nyújtanak, akkor négy nagy kategóriát különböztethetünk meg:

  1. Bemeneti oracle
  2. Kimeneti oracle
  3. Cross-chain oracle
  4. Számítógép-alapú oracle

Bemeneti / kimeneti oracles

A bemeneti oracle a leggyakoribb oracle-kategória, és arra szolgálnak, hogy a valós adatokat a láncba juttassák. A bemeneti oracle a meglévő adatbázisokhoz vagy API-khoz kapcsolódnak, és segítenek áthidalni a láncban lévő és a láncon kívüli világ közötti szakadékot. Egy egyszerű példa a bemeneti oracle-re egy hitelezési/kölcsönzési protokoll, amely egy központi tőzsde API-jából származó áradatokat használ a felhasználó által letétbe helyezett biztosíték értékének meghatározására.

oracle nélkül manuális folyamatokat kellene bevezetni a láncon belüli interakciókba, ami a bizalom nélküli blokklánchálózatok egész célját meghiúsítaná.

A bemeneti oracle hasonlóan a kimeneti oracle-ek is úgy működnek, hogy a láncban lévő adatokat a láncon kívülre viszik. Ez lehetővé teszi a láncon kívüli számításokat a láncon lévő adatok felhasználásával, és a blokkláncadatokat hozzáférhetővé teszi a különböző elemzőprogramok számára. Emellett a kimeneti oracle-ek a láncon kívüli műveletek kiváltására is szolgálnak. Például egy oracle kiválthat egy rendszerben történő fizetést vagy egy adatbázis-bejegyzést.

Cross-chain oracles

A Cross chain oracle-ek különböző blokkláncokon keresztül olvasnak és írnak információkat. A digitális eszközök jelenleg az 1. réteg, a 2. réteg és a mellékláncok különböző hálózatai között vannak széttagolva. A blokkláncok egymással való kommunikációjának képessége javítja az interoperabilitást és a hatékony piacokat. A Cross-chain oracle-ek alapot biztosítanak a crypto bridgek és az omnichain protokollok számára, enyhítve a likviditási fragmentáltsági problémák egy részét.

Számítógép-alapú oracles

A számítással támogatott oracle-ek (CEO-k) a legújabb oracel-ek, amelyek a biztonságos, láncon kívüli számítást használják az egyébként nem praktikus, láncon belüli számítások elvégzésére, hogy kimeneteket szolgáltassanak a decentralizált blokklánc-szolgáltatások számára. Ezeket az oracle-ket gyakran használják a zero-knowledge rollupokban azáltal, hogy a láncon kívüli számításokat elvégzik, és csak az érvényesített tranzakciótételeket küldik fel a láncra, csökkentve ezzel a költségeket és növelve a tranzakciós átbocsátóképességet.

A különböző típusú oracle-ek együttesen lehetővé teszik az intelligens szerződések számára, hogy különböző adatforrásokból származó adatokat használjanak, függetlenül attól, hogy azok a láncban vagy azon kívül vannak-e, ami biztonságos, bizalom nélküli működést eredményez.

Oracle Design

A fent leírt oracle-kategóriák között különböző tervezési struktúrák vannak, amelyek a legjobban megfelelnek az adatigényeknek. A megfontolások az adatok rendelkezésre állása, a tárolási követelmények és az aggregációs technikák körül forognak.

Azonnal olvasható oracle

Az azonnali olvasású oracle a legegyszerűbb oracle, és gyors adatdöntésekhez használatosak. Az adatok gyakran kicsik és könnyen lekérdezhetők. Az adatválaszokat just-in-time alapon adják meg, innen az azonnali olvasás elnevezés. Az azonnali olvasású oracle használatára példa lehet egy egyszerű lekérdezés: “nagyobb-e ez a szám 100-nál?”, amely esetben az oracle gyorsan meg tudja adni a szükséges igen vagy nem választ.

Kérés-válasz oracle

A kérés-válasz oracle-ek az Ethereum-alapú intelligens szerződések egyik leggyakoribb tervezési mintája. Ahogy a nevük is mutatja, a request-response oracles úgy működik, hogy az okos szerződés adatokat kér, az oracle pedig a láncon kívüli adatokkal válaszol. A kérés-válasz oracle-ek optimálisak olyan nagy adathalmazok esetében, amelyeket nem lehet az okos szerződések tárolójában tárolni, illetve amikor a végfelhasználónak csak egy adathalmaz kis részére van szüksége.

Publish-Subscribe Oracles

A publish-subscribe oracle-ek némileg eltérnek a request-response oracle-ektől, mivel folyamatosabb adatszolgáltatást biztosítanak, amelyet más szerződések is olvashatnak. Az adatok nagyobb valószínűséggel változnak gyakran, és a szerződéseknek tisztában kell lenniük az oracle adattárolásának változásaival.

Adataggregáció

Amint említettem, az oracle két kulcsfontosságú szempontja az adatok pontossága és rendelkezésre állása. E két feltétel teljesülésének biztosítása érdekében az oracle hálózatok különböző típusú adataggregációs technikákat alkalmaznak a maximális adatminőség érdekében. Az oracle vezető szolgáltatója, a Chainlink három különböző szintű aggregációt alkalmaz az árfolyam oracleihez: az adatforrás szintjén, a csomópont-üzemeltető szintjén és az oracle hálózat szintjén. Kezdetben az oracle-ek független adataggregátorokkal lépnek kapcsolatba az áradatokért. A független adataggregátorok különböző tőzsdei adatokat (CEX-ek és DEX-ek) használnak fel a volumennel súlyozott ár biztosítása és a hamis adatok kiküszöbölése érdekében. Az első szinten az adataggregátorok már különböző áradatok széles körét rögzítik, és mielőtt az adataggregátorokat jóváhagyják, a Chainlink szigorúan ellenőrzi őket, biztosítva, hogy a legmagasabb minőségű adatgyakorlatokat használják.

Az egyes csomópontok szintjén, miután az adatokat több független adataggregátorból lekérte, egy oracle az összes adataggregátor mediánértékét veszi, hogy enyhítse a kiugró értékeket és az API-leállásokat. Ezért a Chainlink oracle-ek az adatok széles spektrumát rögzítik az egész piacról, és kisimítják azokat, hogy egyetlen, hamisításálló értéket adjanak.

Végül a több csomóponti operátorból származó mediánértéket vesszük. A mediánt gyakran azután veszik, hogy egy adatpontot előre meghatározott számú csomópont tanúsít, de az aggregációs szabályok testre szabhatók. Ez a decentralizáció és az érvényesítés egy harmadik rétegével egészíti ki a folyamatot.

Összefoglalva, az áradatok független adataggregátorokból származnak, amelyek több forrásból gyűjtik az adatokat, majd az egyes csomópontok az összes adataggregátor mediánértékét veszik, végül pedig a teljes csomóponti hálózat mediánértékét. Az aggregáció e három szintje együttesen rendkívül megnehezíti egy rosszindulatú szereplő számára az adatok manipulálását. A Chainlink a legmagasabb szintű adatbiztonságot és megbízhatóságot nyújtó protokollokat biztosít.

Felhasználási esetek és piaci környezet

Az oracles egyik legnagyobb felhasználási területe a decentralizált pénzügyek (DeFi). Minden DeFi alkalmazásnak szüksége van áradatokra, hogy lehetővé tegye az olyan funkciókat, mint a csere, kölcsönzés, hitelezés, kereskedés stb. Ahogy korábban említettem, a Chainlink árfolyam-feed oracle-ei alapvető fontosságúak e szolgáltatások nyújtásához. A DeFi már most hatalmas iparággá nőtte ki magát, több mint 50 milliárd dollár összértékben lezárt (TVL) és 2021-ben közel 180 milliárd dollárral tetőzik. A DeFi rendszer nem tud működni anélkül, hogy pontos áradatokat tudna szolgáltatni a dApp-oknak több blokkláncon keresztül.

Egy másik felhasználási eset a cross-chain oracles, amely a vállalatokat közvetlenül a blokklánc hálózatokhoz kapcsolja, innovatív middleware megoldást nyújtva számukra. Az Oracle-hálózatok segítségével az intézmények azonnal csatlakoztathatják üzleti tevékenységüket a blokkláncgazdasághoz, és integrálhatják az okos szerződéseket a mindennapi működésükbe. Ez javíthatja a működési hatékonyságot, és eltávolíthatja a hagyományos munkafolyamatokból a manuális folyamatokat, a kimeneti oracle-ek pedig csatlakozhatnak a backend-rendszerekhez, hogy biztosítsák a megfelelő, láncon kívüli rendszerek szinkronban tartását. Például egy biztosítási vállalkozás használhatna okos szerződés funkciót bemeneti oracle-ket, hogy automatikusan ellenőrizze, hogy megtörtént-e egy biztosítási esemény. Az esemény megerősítése után a kimeneti oracle-ek jelet küldhetnek a vállalkozás backend rendszerének, hogy elindítsák a kifizetést a biztosított ügyfélnek.

Ahogy a modern társadalom egyre inkább digitalizálódik, egyre több adatpont és forrás áll rendelkezésre, amelyekhez a blokkláncok kapcsolódhatnak. A deFi és a middleware csak két példa az oracle felhasználási esetekre, de az alkalmazások valódi számát csak a valós adathalmazok száma korlátozza. Lentebbi képen a kiterjedt Chainlink-hálózat és az általuk 2022-ben nyújtott értékek vizualizációja látható.

Nem nehéz elképzelni, hogy az oracle-piac milyen nagyra nőhet, ahogy a láncban lévő és a lánc nélküli világok továbbra is összefonódnak. Az igazi piaci növekedés akkor fog bekövetkezni, amikor a valós eszközök (RWA) elkezdenek a láncba (on-chain) költözni. A tőzsdei kereskedés, a futures, az ingatlanok, a biztosítás és a külkereskedelem mind olyan iparágak, amelyek átkerülhetnek a blokkláncokra, és amelyek működéséhez oracle-technológiára lesz szükség. A teljes piac az összes iparágban meghaladja a több száz trillió dollárt.

Ezeknek a piacoknak a kriptográfiai formába való átváltása évekig fog tartani, de mindez nem lehetséges egy robusztus oracle-hálózat nélkül. Az oraclek egyedülálló helyzetben vannak ahhoz, hogy profitáljanak a blokklánc-technológia széles körű elfogadásából, és az iparág egészével együtt kell haladniuk (Növekedniük, méretarányosnak kell lenniük).

Az oracle tokenek piaca jelenleg 4,2 milliárd dollár értékű, és nagyrészt egyetlen szereplő uralja: Chainlink. A Chainlink profitált abból, hogy az egyik első szereplő volt a területen, és azóta az oracle megoldások piaci standardjává vált. A Chainlink piaci kapitalizációja jelenleg 3,3 milliárd dollár, ami a teljes oracle-piac 78,5%-át jelenti. A következő két legnagyobb szereplő az UMA és a Band Protocol, amelyek egyenként körülbelül 170 millió dolláros piaci részesedéssel rendelkeznek, ami nagyjából 19-szer kevesebb, mint a Chainlinké.

Oracle Token használata

Mivel a piacot nagyrészt egy protokoll uralja, érdemes megvizsgálni a Chainlink token felhasználását. A LINK token két fő felhasználási esetet foglal magában:

  1. Valutaalap
  2. Jutalomjegy a csomópont-üzemeltetők és a értesítők számára

Csereeszköz

A legtöbb Chainlink oracle a kérelem-válasz tervezési struktúra alá tartozik, ami azt jelenti, hogy a blokklánc hálózatokon lévő intelligens szerződéseknek adatokat kell kérniük az oracle-től, majd az oracle csomópontja adatokat küld vissza a szerződésnek. Amikor egy okos szerződés adatokat kér egy Chainlink oracle-től, akkor az adatkérésért a LINK token segítségével fizetnie kell. A díjakat az üzemeltető határozza meg, de általában az adatkérés függvényében változnak. A LINK csereeszközként való kialakítása egy “adatvaluta” létrehozását kezdi meg, ahol minden biztonságos adatokat igénylő protokollnak LINK tokeneket kell vásárolnia, hogy biztosítsa, hogy az okos szerződései adatokat kérhetnek a jó hírű csomópontoktól. Amint az előző szakaszban említettem, a szóban forgó oraclere vonatkozó felhasználási esetek száma óriási, és a LINK token a piac középpontjában találja magát, mint a fő adatvaluta.

Jutalomjegy a csomópont-üzemeltetők és az értesítők/riasztók számára

Amellett, hogy a Chainlink az adatigénylők és a csomópontok üzemeltetői közötti csereeszköz, az üzemeltetők LINK tokeneket tesznek fel (stakelnek), hogy segítsék az üzemeltető ösztönzőinek összehangolását az oracle hálózattal. Minél több LINK-et nyújt egy csomópont, annál több szolgáltatást kérnek tőle, és így több díj jár az adott üzemeltetőnek. Az üzemeltetők stakei a csomópontok meghibásodása vagy rosszindulatú viselkedés esetén elvesznek. A Chainlink emellett bevezette az úgynevezett Future Fee Opportunity (FFO) nevű rendszert, amely az erős teljesítményű oracle-csomópontok felé tereli a díjakat. A helytelen viselkedést a hírnév leminősítésével fogadják, ami csökkenti az üzemeltető FFO-ját. Amint azt korábban említettem, a megfelelő ösztönző keretrendszer kiemelkedően fontos egy oracle-hálózat sikeréhez. A Chainlink stakelt összegei és az FFO implicit és explicit ösztönzőket biztosít az üzemeltetők számára, közvetlenül kezelve az oracle ösztönző keretrendszerének tulajdoníthatósági és elszámoltathatósági szempontjait.

A Chainlink egy nemrégiben végrehajtott frissítéssel lehetővé tette a LINK stake gyűjtést a nem csomópont-üzemeltetők számára, hogy növelje a Chainlink-hálózat biztonságát és nagyobb hasznosságot biztosítson a tulajdonosok számára. A nem-üzemeltetői letétkezelők riasztást/értesítést adhatnak ki, ha a hálózati csomópontok nem teljesítik az előre meghatározott teljesítményfeltételeket. Ez segít decentralizálni a hálózat biztonságát és becsületesen tartja a csomópontokat, mivel riasztás esetén potenciálisan csökkenthető a stake-ük (jük??). Amellett, hogy segít a hálózat biztonságának megteremtésében, a stake körülbelül 5%-os éves kamatlábat kínál, ami az általános tulajdonosoknak az egyszerű tokenek felértékelésén túlmutató hasznosságot is kínál. A LINK token hasznossága együttesen erősíti a bizalom nélküli adatok erős hálózatát.

Buktatók

Mint említettem, az oracle-ek fontos szempontjai a hamisítás-ellenesség és a pontos adatszolgáltatás. Ez nem mindig van így, mivel számos sikeres oracle támadás történt, amelyek a felhasználók számára rendkívüli veszteségeket okoztak. Az egyik legismertebb példa a Mango Markets hack, amelyet oracle manipulációval hajtottak végre.

A Mango Markets-et, egy Solana DeFi platformot 112 millió dollárért használták ki. A támadó biztosítékot helyezett el a Mango platformján, majd képes volt manipulálni a [azonosították a támadót? biztosan “ő”?] biztosítékeszközének ár oracleit, hogy mesterségesen növelje annak értékét. Mivel a biztosíték értéke rendkívül magas volt, nagy összegű kölcsönt tudott felvenni más eszközökből, miközben a LTV-arányát a normál paramétereken belül tartotta. Összesen több mint 10 millió dollár felhasználásával a kizsákmányoló 300% fölé pumpálta az MNGO árát, majd a mesterségesen felpumpált MNGO ellenében hitelt vett fel, és 112 millió dollárral meglépett.

A jelenlegi állapotukban az ármanipuláció az oracle-ket fenyegető legnagyobb kockázat. A kripto még mindig egy kis eszközosztály, és sok eszköz még mindig kicsi és illikvid, ami az oracle hálózatok által használt különböző aggregációs rétegek ellenére is érzékennyé teszi őket a manipulációra. Az iparág további növekedésével egyre nehezebbé válik a rosszindulatú szereplők számára, hogy sikeresen támadják az oracle-ket.

LINK TA

A Linket jelenleg a MarketMakerek továbbra is egy felhalmozódási fázisban tartják. Ennek a felhalmozódási fázisnak ki kell tartania és $11.1 -$14.9 -$22.2-os céláraink lehetnek ennek a hosszú felgyülemlődési tartomány elhagyásával, így spotban elsődleges érdekeltség lehet az ebben a napos tartományban való pozíciónálás.

Fontos azonban, hogy a crypto változékény és hiába tartják a linket már a piac tényleges alja előtt ebben a tartományban (A LINK VOLT az egyik első crypto ami az egész piac és a bitcoin előtt érte el az aljpontját. Az FTX botránnyal a cryptok nagy része, köztük BTC is alacsonyabb aljat alakított ki. Linknek fenntartották a felhalmozódási fázisát.) értékelni kell a crypto piac általános kockázatát. A felgyülemlődési tartományból letörve ezek lehetnek az egyéni szimpátia alapján lévő érdeklődési szintek.

Következtetés

A blokklánc hálózatok alapvetően zárt hurkú rendszerek, amelyek nem képesek kapcsolódni a valós világ adathalmazaihoz vagy más blokklánc hálózatokhoz. Az Oracle technológiája enyhíti ezt a problémát, áthidalva bármilyen adatbevitelt egy blokklánchálózaton, lehetővé téve a bizalom nélküli okos szerződések létrehozását, és gerincként szolgálva olyan dolgokhoz, mint a DeFi és a vállalati middleware. Az Oracle-nek tovább kell növekednie, ahogy egyre több vállalkozás kezdi el használni a blokklánc-technológiát, és biztonságos és pontos adatokra van szükségük. Az oracle növekedési potenciálja rendkívüli, ha a valós világ iparágai elkezdenek a tokenizált jövő felé mozdulni, de ez a jövő teljes mértékben attól függ, hogy az oracle hálózatok képesek-e megfelelő tervezési struktúrákat megvalósítani annak érdekében, hogy az adatok könnyen hozzáférhetőek és hamisításállóak legyenek.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Visszajelzés
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x